Kansen pakken_Salue

Er zijn genoeg kansen – Take it easy?

Tijdens het opgroeien krijgt iedereen mee dat er een concept bestaat genaamd ‘kansen’. De kans om door te breken als artiest, de kans om een droombaan te krijgen en de kans om een succesvolle onderneming op te zetten.  Hoe dit concept uitgelegd wordt, verschilt per gezin. Dit verschil van uitleggen heeft – zonder dat je erbij stilstaat – impact op hoe je jezelf zult ontwikkelen tijdens je carrière.

‘Geen zorgen! Er komen genoeg kansen!’ 

of

‘Dit is een once in a lifetime opportunity!’

Vooropgesteld: dit is geen kwestie waarbij eenduidig gesteld kan worden dat de ene mindset superieur is aan de ander. Zoals we zullen bespreken, hebben beide manieren van denken hun voor- en nadelen. De kunst is om te experimenten en zo erachter te komen welke het beste bij jou en jouw ambities past.

Kansen in overvloed

Kijk om je heen. Overal waar je kijkt zijn problemen, inefficiënties en verlangens die onvervuld blijven. Het verbeteren van processen en oplossen van problemen creëert waarde waarvoor jij als ondernemer of werknemer beloond kunt worden. Die gedachtegang gaat gepaard met het idee dat er genoeg kansen zijn. Het enige wat nodig is om de kansen te benutten, is de vaardigheid om ze te identificeren en een gezonde dosis werklust.

Voordelen

  • Na een grote tegenslag kan troost gevonden worden in het idee dat men er weer bovenop zal komen door een andere kans te benutten.
  • De inwoners van ontwikkelde landen hebben een goede kans om te klimmen op de maatschappelijke ladder en hun sociaaleconomische status te verbeteren. Dit sluit aan bij het concept dat er genoeg kansen zijn om door te groeien.
  • Het zelfrespect van het individu blijft beter gewaarborgd. Er zijn genoeg manieren om financieel stabiel te zijn. Hij of zij hoeft daarom niet financieel afhankelijk te zijn van één werkgever en te accepteren dat over persoonlijke grenzen gestapt kan worden.

Nadelen

  • De ernst van dringende kwesties kan onderschat worden. Gaat het fout? Dan is er altijd nog een plan B. Hierdoor wordt niet de maximale potentie van het individu benut.
  • Het najagen van dromen en werk maken van doelstellingen wordt naar achteren geschoven. Morgen is er immers weer een dag waarop een start gemaakt kan worden.

Beperkt aantal kansen

Wat hebben de meeste succesvolle ondernemers met elkaar gemeen? Ze kunnen nog vertellen wat hun motivatie was om te beginnen met ondernemen.

Ze waren ogenschijnlijk ‘toevallig’ op het juiste moment op de juiste plaats. Daar kwamen ze in aanraking met de juiste mensen en ideeën. Vanaf dat moment begint de bal te rollen en wordt de fundering gelegd voor een bedrijf dat groeit en successen boekt.

Wat zou er gebeuren als de persoon in kwestie die bepalende dag besloot om af te melden? Om niet naar het netwerkevent te gaan, niet de video-call serieus te nemen of onvoorbereid het gesprek aan te gaan met potentiële partners? Het verhaal zou dan ongetwijfeld anders verlopen zijn. Het zijn dit soort kansen die achteraf gezien vrij beperkt kunnen zijn.

Voordelen

  • Met deze mindset is de ondernemer eerder geneigd om voor te bereiden op grote kansen die kunnen opduiken in de toekomst.
  • Als er een kans is die past bij de ambities, wordt niet getwijfeld en de kans met beide handen aangepakt.
  • Uitstelgedrag komt minder voor. Een afgeronde opdracht geeft namelijk tijd en ruimte om te beginnen met een nieuwe opdracht.

Nadelen

  • De prestatiedruk kan ongezond worden. Door continu te willen presteren, lijken zaken als ontspanning en vrije tijd minder belangrijk.
  • Bij een tegenslag kan de ondernemer er mentaal minder snel van herstellen. Het voelt alsof dé kans van zijn leven hem ontglipt.

Persoonlijke boodschap

Prawien Dhoen Salue Consultancy
Prawien Dhoen, VTVM

‘Er zijn talloze manieren en mindsets om succesvol te zijn. Dit betekent echter niet dat elke manier geschikt is voor jou. Het is daarom belangrijk om te experimenteren, zelfs als je het idee hebt dat jouw huidige beproefde manier van denken het beste is. Mensen en hun omstandigheden veranderen. Na jarenlang in één bepaalde stand te staan, kan het een verademing zijn om op een andere manier tegen kansen aan te kijken.

Dat gezegd hebbende, de media verheerlijkt de uitersten: ondernemers die ruim 80 uur per week werken en ondernemers die slechts een 4urige werkweek erop na houden. Uiteraard kan een middenweg gevonden worden die het beste bij jou past.

Ik kijk graag met je mee om te bepalen welke mindset het beste bij je past. Interesse in een één op één gesprek met mij? Neem gerust contact op.

Spread the love